Ten behoeve van de veiligheid en het paard rij-plezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking. 

Algemeen / Voor iedereen geldt: 
- Iedereen die zich op het terrein van het bedrijf bevindt, doet dit op eigen risico. Manege de Steenen kamer is niet aansprakelijk voor verlies van en schade aan 
        uw eigendommen. 
- Klanten/bezoekers worden geacht van de geldende regels op de hoogte te zijn. 
- Aanwijzingen van de stalhouder en medewerkers dienen te worden opgevolgd. 
- Honden zijn welkom maar dienen altijd aangelijnd te zijn en geen overlast te veroorzaken. Daarnaast mogen deze niet in de kantine en rijbaan komen. 
        Hondenpoep moet worden opgeruimd. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor eventuele schade door de hond aangericht. 
- Er geldt een rookverbod op de manege. In en dichtbij de gebouwen, rijbanen en te paard mag niet worden gerookt. 
- Wanneer u een wens of klacht heeft kunt u dit melden bij het personeel. 
-       Filmen en foto's maken op en rondom de manege is toegestaan maar beeldmateriaal is alleen voor eigen gebruik/ privé doeleinden. 
-       Het is verboden om beeldmateriaal op sociale media te plaatsen waaronder TikTok, Facebook en andere kanalen dit in verband met de privacy wet. 
Wanneer een klant of bezoeker zich ondanks een waarschuwing niet aan de regels houdt kan de toegang tot de manege worden ontzegd. 

Gedragsregels 
- Eenieder dient zich in de gebouwen en op het terrein rustig te gedragen. 
- In en nabij de rijbanen dient het rustig te zijn. 
- Toeschouwers mogen zich niet met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
- Het is niet toegestaan tijdens de lessen bij de rijbaan te staan; toeschouwers kunnen de les vanuit de kantine of vanaf het terras volgen.
- Materialen gebruikt voor het verzorgen van het paard (harnachement, borstels, halsters en touwen) dienen na gebruik te worden opgeruimd.
- De klant gebruikt de stal, de gebouwen, het terrein en alle faciliteiten netjes en laat de gebruikte ruimtes schoon achter, zowel buiten als binnen.
- Mest in de rijbanen, buiten op het terrein, in de gangen, poets- en spuitplaatsen, paddocks en stapmolen wordt opgeruimd in de daarvoor bestemde 
        tonnen/kruiwagens of in de mestput. 
- Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers.

Voor iedere ruiter geldt
- Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 
- Alcohol gebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan. 
- Lesklanten of vrijwilligers mogen alleen paarden poetsen, op- en afzadelen en aan de hand begeleiden met toestemming van het personeel of onder toezicht 
        van het personeel. 
- U kunt uw paard of pony poetsen aan de balk of in de box zelf. Let op: indien uw paard of pony mest buiten zijn stal, dient u dit zelf op te ruimen. 
- Voordat u uw paard of pony uit de stal haalt, eerst de hoeven krabben, bij elke stal ligt een hoevenkrabber. 
- Voor de box mag alleen het halster met touw blijven hangen. De borstels opruimen in het daarvoor bestemde bakje voor de box. 
- Het zadel en hoofdstel terughangen in de zadelkamer. Vergeet niet het bit schoon te maken.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien;
- De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen. 
- Absolute beginners volgen minimaal het starterspakket. 

Voor pensionklanten geldt bovendien;
- Spullen worden in de kasten opgeborgen en niet er boven op. Spullen voor de stal wordt tot een minimum beperkt. 
- Eventueel eigen voer alleen in afgesloten tonnen bewaren en die op de daarvoor aangewezen plek neerzetten. Als er voer wordt gemorst dan moet dit worden 
        opgeruimd. 
- Rijbanen buiten of binnen kunnen worden gebruikt mits er geen andere activiteiten zijn. Indien er privéles is dient er toestemming te worden gevraagd aan de 
        instructeur om erbij te rijden. 
- In de rijbanen mag alleen worden gereden, er mag dus niet worden gelongeerd of losgegooid. 
- Er mag alleen worden gelongeerd in de daarvoor bestemde longeercirkel. 
- Het losgooien in de longeercirkel of binnenbak is niet toegestaan.
- Hindernissen na gebruik weer terugzetten zoals ze stonden en / of opruimen.
- Mest in de binnen- en buitenrijbanen, gangpaden, poetsplaatsen, in de paddocks en rondom het bedrijf wordt door uzelf opgeruimd. 
- Pensionklanten zijn verplicht om de plek, waar ze hebben gestaan met hun paard en het spoor uit de stal, aan te vegen. Zo houden we het samen netjes. 
- Het is verboden om zelf hooi, krachtvoer en / of stro te pakken. Als u dit nodig heeft kunt u dit vragen.